SZAB LŐRINC

NGY LỄ

 

 

 

Hy ban phước lnh, Cha của con, v lẽ

Cha đ cho con một ci g,

Cha ban phước lnh cho con, v lẽ

Cha khng chỉ tạo dựng ci đẹp, niềm vui

những nh thờ lộng lẫy, cng những kẻ

đng sợ như TIỀN, khng chỉ tuổi thanh xun

nhiệt huyết, lũ con gi xinh đẹp hay cười

cng trẻ thơ rạng rỡ- i!

hy ban phước lnh cho con, v lẽ

sau những niềm vui sẽ qua,

những tranh đấu ngy thường

Cha tạo nn ngy LỄ

sự bnh an,

sự hư khng

Cha người trong sự ton vẹn của thời gian

đến thế gian v con

v trong đi tay ban phước lnh

ru con vĩnh cửu. AMEN.

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hung

(Budapest. 2016. janur. 16)