SZAB LRINC

NỖI BUỒN MUN THUỞ

Nguyễn Hồng Nhung fnykpe.

Cy tầm gửi, mun thuở

một nỗi buồn,

cnh đầy tuyết

khoe với mi,

cng mi hy vọng v

nhớ lại:

mi chợt thấy vm l mới

v ma cy năm ngoi!

Xun nhắn nhủ,

ta sắp sang lần nữa,

v linh hồn sẽ

cựa quậy, tựa mầm non

động đậy dưới vỏ cy:

linh hồn thấy tia nắng đầu tin

soi rọi, v nhn quanh,

sau chết chc những ngy đng

niềm vui bỗng lộ ra, như

cnh cy tầm gửi ng thấy

nỗi buồn mun thuở của mnh

sống dậy.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( 2017. december. 16)