QueHuongToi-SLorinc-NHNhung

Szabó Lörinc

 

                        QUÊ HƯƠNG CỦA TÔI

 

Không chỉ cho xóm làng, cho Budapest

tôi sinh ra không chỉ làm người Hung

trên đầu tôi mặt trời rọi soi nửa trái Đất

và bóng đêm che phủ nửa trái Đất kia.

 

Người thày của tôi là tất cả, những ǵ đang sống

cha tôi, và toàn bộ thế giới của những ǵ đă trôi,

c̣n biên giới quê hương tôi trải dài

đến biên giới trí óc tôi nhận biết.

 

Nghèo nàn thay  kẻ ăn cắp niềm kiêu hănh

từ  hạnh phúc sống vui vầy  thế gian

và hợm hĩnh vỗ ngực

cho những ǵ mang giá trị thay nó:

 

Ôi tôi ước , quê hương của tôi ơi

trái Đất này, nơi tất cả, những ǵ con người có thể

tôi  mơ ước nêu tấm gương bằng chính cuộc đời ḿnh

để quê hương một lần v́ tôi,  hănh diện.

                                                                         Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

                                                                        ( Budapest. 2011.05.27)