SZABÓ LŐRINC

                                

SONETT TANG

       85, 86

 

http://www.boldog-gyermek.hu/pic/gyerekek_es_a_gyasz_1.jpg

 

Sonett 85

                                   NĂM  KHÓA LẠI

 

Chỉ v́ đă nói ra, nên hăy đừng nói nữa?

Hăy không đau ta ơi, ta sẽ lặng im!

Năm khóa lại, giá từng ngày giữ lại

giữ lại, giữ thêm: đừng kéo dài nỗi

 phi -tồn tại Em, chớ dài, chớ buồn hơn;

bởi mỗi ngày, năm trăm bài thơ đau nhức

năm ngh́n nỗi đau mỗi ngày khiến anh

chỉ đủ sức viết ngắn từng ḍng.

Lạc lối ṃn những giấc mơ bất lực:

Phục sinh! – điều tuyệt diệu nào nhỏ bé hơn

những ǵ linh hồn ta c̣n chú ư?

Suốt cả năm anh chỉ làm điều này,

và trái tim anh nguyên vẹn tóc tang,

cái tang tháng Hai bên huyệt mở.

 

 

Sonett 86.

                   EM KHÔNG CHỈ LÀ KỶ NIỆM

 

Em không chỉ là kỷ niệm, khi anh khóc em

dù từ lâu chùm hoa anh trên trái tim em bụi phủ,

không ngừng phục sinh, không ngừng là hiện thực mới

và đau gắt trong em, cái hành hạ, nỗi đau.

Ghen tỵ em nhiều lần, sao em được ở dưới đất đen,

và cảm phục sức mạnh em, hỡi Em Yêu mềm yếu:

 để chế giễu, anh bảo xấu là tốt

và cái chết kinh hoàng là sự thông minh, là nỗi xót thương.

Vậy mà chính điều này phục sức: chưa đủ lạnh lùng

nỗi lănh đạm của anh, lại đau hơn, người yêu ơi

chưa muốn buông tha (như em chưa tha anh):

em phục sinh ngày-lại ngày trong nỗi đau anh

 dù mất mát - tiếng khóc than nhiều nhất,

em vẫn là lời thầm th́ bao khác lạ buốt câm.

 

                             Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                              ( Budapest. 2014. november 20.)