SZAB LŐRINC

 

SZAB LŐRINC

 

TUYẾT RƠI

 

 

http://image.hotdog.hu/_data/members1/345/590345/images/MAGAZINOK/MES%C9K.../kar8.gif

 

N c cnh nhưng chẳng phải loi chim,

chiếc phi cơ, khi bay

gi chắp cnh, thế l my của n

ngồi trn mi nh.

 

Trn mi nh cơ man l dy điện:

n ng nhm radio,

rơi lọt thỏm vo telefon

rồi đặt mua bột m từ nh my xay xt.

 

N rắc bột mỳ te tung trời đất,

trắng muốt trần gian

n hắt x hơi , trắng tot lun đồi ni,

v thnh phố cũng r trắng tinh khi :

phố tri trong trắng

thảo nguyn trắng bong

anh chng da đen kẻ ca-r đen trắng

cậu Pter hết mang họ Đen.*

 

Chẳng ở đu,

thật m, chẳng ở đu

cn mu đen

nữa

chỉ đỉnh mũi Bodri

ch gu gu b bỏng

đen

đng, chỉ đỉnh mũi Bodri đen

 

Sng sớm, phố phường, thảo nguyn, chng da đen

xe tacxi, bạn Maxi, ch Bodri, cậu Pter

v nhất l ci radio h

ht, tất cả đồng thanh inh ỏi: TUYẾT RƠI!

 

(*Ch thch: người Hung c một họ l Fekete-c nghĩa l Đen)

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

(Budapest.2012.01.05)