BaiCaDanhChoNgayPhucSinh-NHNhung

                                          BÀI CA DÀNH CHO NGÀY PHỤC SINH

 

negatív-álom-kép

 

Chân mây sẽ là nơi chúng ḿnh hẹn ước

 sau buổi chia ly người trước kẻ sau…

Gió sẽ là câu ḿnh mượn ru thủ thỉ

bóng cô liêu chờ đổ bóng cô liêu…

 

Anh đi trước - nhớ đặt một cành non ngang lối rẽ

em biết đường theo sau…

Em đi trước - cháy hoàng hôn tỏa hương hồng rực đỏ

anh  theo kịp một ngày…

 

Người yêu ơi! từng phút sống kề bên từng phút chết

nhường nhau ngày oan

tơ vương khắp nẻo đường trần

đắp nhau giờ cay nghiệt

tạm xa…

 

Tạm xa - một giây xa cách

đi trước- đi sau…

 

Ḿnh sẽ hẹn đợi nhau chân mây

NGÀY PHỤC SINH

khói sương mờ ảo

quyện ngọt ngào, quấn quưt

bay

bay

bay!

                                                          Nguyễn Hồng Nhung

                                                                 (Bp. Lễ Phục Sinh 2011)