BỞI V EM YU ANH

 

 

 

 

 

 

 

Lật qua lật lại, ơ! vương vất

 

giấc mơ Anh ấm p, thoắt xn xao

 

Ơ! mnh lu rồi chưa gặp nhau?

 

Ơ! mnh lu rồi chưa mừng-tủi?

 

Ờ! lạ chưa, mnh vẫn chịu

 

thiếu nhau?

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG

 

( Budapest. 2015. 04.25)