CHẠM TAY VO NĂM MỚI

( Kỷ niệm buổi tr chuyện với anh Bi Văn Nam Sơn)

 

 

Oh! chạm tay vo năm Mới,

chạm tay vo tuổi Xưa,

mắt cười tươi, tuy: nhn khng r lắm

trn nhiệt huyết thanh xun,

d bng quơ: khng biết rồi giải thot lun, hay ốm liệt

 

Oh! chạm tay vo năm Mới,

sực nhớ thn xc Nay,

d sạch bong lo lắng,

chỉ cn phỏng đon gần,

với mắt mi hiền hậu.

 

Oh! chạm tay vo năm Mới,

m mải điển tch xưa,

truyền thuyết cổ,

LỜI khắc ngang thn đ,

Niệm trong ta nay-mai-xưavẫn thế!

 

Oh! chạm tay vo năm Mới,

người bạn ơi, nng cốc gọi thời gian

Nguyễn Hồng Nhung

( Si Gn 2014. december 18.)