chao ai

 

Chat.

 

cho ai

: đang ở đu...

: lm g...

: xa thế ?

..

: ma đng...

: cng vội v...

: bỏ đi...

: mang theo...

: gi rt...

: c đơn...

 

: Hoa đo hồng...

: c mang ...

: cho ta...

: mu xun hy vọng...

 

: hay chỉ

: một sắc cầu vồng...

: bỗng hiện...

: gc chn my ?

(2008. december 22. HN)