CHẾT

 

Cởi y phục Xanh, lừa nước mắt em,

Thần Chết.

Suốt những ma Đng, đuổi theo bao

phơ phất o Đen.

Vơ vất, bập bềnh, tưởng ru em

giấc mơ H cũ.

Giờ dừng lại, dưới mắt Thu

http://cdn.big.bien.hu/files/news/11/11/114363_1_big.jpg

thấp thong bng Xanh.

i Thần Chết,

mi cứ lừa ta, những no nề đm,

qun gt Xun khung cửa,

nh Hồng trầm mặc ủ ấp tri tim.

i, Thần Chết cứ muốn lừa ta mi,

phủ Xm hoang ln đất nh Xanh?

Nguyễn Hồng Nhung

( Chiều lang thang trong nghĩa địa trước ngy Lễ Cc Linh Hồn. 2014. oktber 31.)