CHỈ

CHỈ

 

Chỉ hiểu nổi anh trong tận cng đau khổ

nh dương chi la, ta thp hoa sen.

Chỉ hiểu được anh trong v hnh sương khi

chữ dừng giới hạn st mp vực su.

Hn từng hơi thở vương thổ lộ

l đẫm mưa đm mắt ri đăm đăm

quỳ st chn trời tay lần tay hơi ấm

mnh ơi, ta gọi : sẽ chẳng phụ lng nhau.

 

                             Nguyễn Hồng Nhung

                               ( 2012. oktber 11.)