CHA MANG BẠN TỚI.

 

Cu ca cứ ngn nga trong đầu,

trắng tinh sương cổng gỗ

treo tấm biển reo mừng:

Cha mang bạn tới.

 

Nắng lấp lnh rải kim cương trn tuyết

mắt khng ngừng ri vt cnh cao?

lắc lư những tổ chim xam xm đong đưa

tuyết bay bay, gi bay bay hn m

 

i! quay về thi,

lm việc đi, nghĩ!

Cha mang bạn tới

một ngy.

 

Nguyễn Hồng Nhung

( Budapest. 2016. janur 5.)