NGUYỄN HỒNG NHUNG                                     

                                           ĐIỆU VAN XƠ MÙA ĐÔNG

                                                                                   ( http://www.youtube.com/watch?v=JCLP7GwFPTI)

 

                  Lâu lắm rồi, mới quay tṛn, tung bay

                  căn pḥng vắng.

                 Chẳng cần nhạc, chẳng váy áo dài, chẳng ai đưa tay nắm,

                chỉ ḿnh em  - chút mơ mộng mắt, môi.

                Quay tṛn, quay tṛn, không gian lửa cháy,

               mặt trời cười, bừng tường trắng niềm vui.

               Lâu lắm rồi em mới khát bay bay,

               nhạt nḥa họa mi

              xoay ngoài kia cành trụi,

             quay tṛn, quay tṛn- ngàn ṿng sáng thăng thiên.

                                                                                      ( Budapest. 2013. december. 03)