Gởi Nguyễn Ước

 

Cứ như đi guốc vo bụng kẻ khc

dịch K. Gibran qu nhiều, qu siu đến mức ha tin tri:

 

mi sẽ tiến st đến bụi tre đầu lng

dẫm phi bi phn b

lộn trở lại bờ ao

ra cổng

 

ngụp lặn hồ su rng nước mắt

cớ sao mi ko vạt b ba ln lt gạt thầm?

ta ngửa cổ uống sao trời đến sng

ngng chờ ta vượt biển Đỏ- lũ Israel

cớ sao mi dm - một mnh lộn về hỏa ngục ?

 

Thi,

ngồi xuống đi

g phm

gởi ăn năn!

 

Nguyễn Hồng Nhung

(2010.07.14)