Nhận bức tranh HỒNG HẠC từ Kiệt TẤN

 

 

                              Những cánh hạc

                                       hồng mềm

                                             phơn phót...

 

                                        đâu rồi

                                            sắc trắng bơ vơ?

 

                             Phải chăng bụi trần gian ảo mộng

 

                                lẩn nụ cười buồn

                                  trăm mắt trăm tay,

 

                                gót sen rảo quanh đời

                                                        hiu quạnh

 

                                 Đức Phật độ trì

                                                từ

                                                  sắc thắm

                                                        những cánh sen?

 

                                                     Nguyễn Hồng Nhung

                                                           ( 2009.12.8)