IM LẶNG

( Gửi Đng Xun)

 

Bạn gi ti buồn v chng im lặng

những l thư đi- cơn gi tri vo

mộng tm tnh xoy bn đen- kht giấc mơ thổ lộ

chia ngọt xẻ bi - tắt ngấm giữa khng gian.

 

Bạn gi ti buồn ngơ ngc

lẽ no chỉ con tim ln tiếng - thẹn th?

lẽ no nồng say bạn b -chỉ lặng thinh lạnh lẽo?

người gặp người- knh kiệu với thờ ơ?

 

Quen nhận ra hoa trong sắc mu tươi thắm

bạn gi ơi, nằm ở đu đa hồng kh ho nắp quan ti?

v bụi tầm gai x rch chn xui ngược?

phải chăng chỉ thắm sắc mới đng gọi l hoa?

 

Nguyễn Hồng Nhung

(2010.06.21)