JogaNHNHung

 

 

Joga

 

 

Từ ngày ta được học joga, nó trở thành việc làm đầu tiên của ngày.

Mỗi lần làm việc nhiều mệt mỏi, ư nghĩ xả đầu tiên của ta là dừng việc, thở và tập vài động tác joga.

Ra đường, đôi khi ta dừng lại, thở như joga đă dạy, dưới bóng những rặng cây xanh.

V́  cảm giác dễ chịu khi tập joga, ta đă ưa thích thói quen này.

V́ tập mỗi ngày, nên những thói quen của ta cũng thay đổi : ta không ưa thích những hoạt động phải tham gia với đám đông, ta ưa tĩnh lặng một ḿnh để đọc sách, suy nghĩ, viết, hoặc làm những việc, mang lại nỗi dễ chịu nhất cho ḿnh. Thói quen ăn uống của ta cũng thay đổi, dường như những cơ quan cảm giác trong cơ thể, cùng lúc sẵn ḷng tham dự vào việc, cùng ta t́m kiếm những thú vui đơn giản, nhẹ nhơm và sâu lắng hơn  trong mỗi ngày.

Một lần, ta phát hiện ra, thói quen h́nh thành trong quan hệ với anh, cũng cần thay đổi. Đây là điều không dễ, v́ anh đă được coi là h́nh ảnh của chính bản thân ta. Nhưng cũng v́ thế, có thể thay đổi được.

Cần phải tập – để coi anh, cũng như coi  bản thân ta – là một thực thể đă đi xa, đă hết.

Chỉ được gọi về trong nỗi xóa bỏ ưu tư khi  : tĩnh lặng làm việc, tĩnh lặng nghĩ suy về những cảm xúc dịu dàng của những ǵ ta đă lọc, đă vứt bỏ không thương tiếc, và mơ ước được t́m lại những niềm vui có ích, có thật, ta đă từng trải nghiệm.

Sao cho mỗi ngày thường là một thời khắc tập joga : tập thở, tập xả dăn.

Để yêu lâu hơn cái cần được yêu trong hữu hạn : cảm giác sống.

 

( 2008-07-13. HN)