LAY ĐỘNG

Lay động  tim  ta  trắng tinh khôi - tuyết trắng

không một lời, cháy trong tim, giá lạnh trên môi.

Tuyết ngút ngàn  từ khoảng không vô tận

mịt mù bước chân, lảo đảo linh hồn…

Ôi ta đă biết từ lâu, lời âm thầm của tuyết:

giă biệt đi em! yêu là mất- lạnh- tan…

Có  quên  được nhau chăng

hỡi mênh mang chỉ một màu tinh khiết?

không một lời, cháy trong tim, giá lạnh trên môi….

NGUYỄN HỒNG NHUNG

( Budapest. 2016. január 6.)