LoiThoLoNHNhung

 

Lời thổ lộ

 

 

 

Hỡi em !

 

       cuộc T́nh nào dám vắng bóng Hôn nhân ?

        cũng ngần ấy nỗi lo,             

                                   chất chồng nghĩa vụ,

         cũng ngần ấy mè nheo,

                                          trăm lời hứa, anh đeo.

 

 

         cuộc T́nh nào dám vắng bóng Hôn nhân ?

         Em xa, em gần, với anh đều mệt mỏi,

          hết thảy hy sinh : sáng -trưa- chiều -tối- đêm –

 

Anh

          vẫn không đủ cho em yêu !

 

V́:

          trời sinh anh làm một đấng nam nhi

          làm vật tế thần cho T́nh yêu không vị kỷ

          làm bờ tường gần, làm giấc mơ xa,

          cho Hạnh phúc đôi ta.

 

Nhưng:

 

           anh không muốn làm cánh chim báo băo

           bởi chưa nổi băo giông, anh đă tan tành,

           vẫn biết một kiếp người có hạn

           nhưng T́nh em sao lai láng muôn trùng ?

 

Những muốn:

 

           kiếp sau thành cây cỏ

           nghe t́nh nhân âu yếm nụ chim gù

           chỉ để hưởng T́nh yêu trong gió bụi

            trong không gian, chẳng một sắc h́nh hài...

 

 

Em hỡi !

             Thấu cho anh !

                                Tha cho anh !

                              Thương cho anh !

 

                                                          Đa tạ.

 

(2009-01-09. HN)