ManhVoBabelNHNhung

           

                              Mảnh vỡ Babel

 

 

 

 

 

Một mảnh vỡ Babel

dấu trong hàng cây xanh mát,

ngôi nhà mềm mại, ngói đỏ tường vàng,

từ điển xếp hàng trang nghiêm như lính,

giá sách ngập tràn trăn trở nhân gian.

 

 

Một mảnh vỡ Babel

gọi những con mọt sách từ bốn phương

những nền văn hóa tỏa lan

từ chia tay lần cuối

ngôn ngữ cội nguồn.

 

 

Mang đến đây trái tim thắp lửa trời

vầng trán suy tư

nỗi thống khổ đi t́m vàng

ước nguyện trẻ thơ

mở bí ẩn kho tàng ngôn ngữ.

 

 

Thuở xa xưa ta rời tháp Babel

khi tổ tiên thôi chung hành trang chữ cái

 dddù giấc mơ đoàn tụ

dệt thảm chữ Hy lạp, Latin…

vẫn khát vọng không nguôi

về lại

mái nhà chung chữ nghĩa

 

 

để một ngày đến xứ sở vua Attila

dự cuộc chơi kiếm t́m ngữ nghĩa

từ  một mảnh vỡ Babel…

 

 

 

 

 

Một mảnh vỡ Babel

dấu trong hàng cây xanh mát,

ngôi nhà mềm mại, ngói đỏ tường vàng,

từ điển xếp hàng trang nghiêm như lính,

giá sách ngập tràn trăn trở nhân gian…

 

 

 

            Nguyễn Hồng Nhung

(Nhà Dịch thuật Hungari. 2009. 07. 25)