NẤM TRONG RỪNG

Kapcsold kp

Lc ấy mnh chỉ đọc Pautopxki, S khốp, Turghenhep, Puskin

để tưởng tượng ra nấm trong rừng c g kỳ lạ?

anh bảo: em l c nấm b xu trong rừng,

nấp dưới những gốc cổ thụ, dựa vo tầng ru ẩm ướt

nấm lặng thinh nghing tai nghe chuyện gi

lẳng lặng chẳng thch ni bao giờ

nhưng hiểu hết tất cả những g diễn ra xung quanh n

 

Chng mnh đ bỏ lại pha sau qu nhiều rừng gi

để một đm nhắc lại cng nhau giấc mơ nấm

anh đ thấy trước con đường một mnh c đơn c b nấm

bởi vĩnh viễn anh khng bao giờ biến thnh gốc cổ thụ chở che

NGUYỄN HỒNG NHUNG

( 2017. november 8. )