NHUNG TẶNG NHUNG MA XUN

 

NHUNG TẶNG NHUNG MA XUN

 

 

Từ khung cửa sổ ban mai lặng lẽ

u yếm, bi ngi đi mắt hn sắc lộng lẫy thng Tư

 

Tuy-lip xanh xao do dự ửng m hồng

Tử đinh hương tm bing biếc tỏa m thầm nỗi buồn đm ngy ngất

Hoa đo phơn phớt tha phố phường vo hồng nhạt mơ mng cổ tch

gc phố no đy Hong tử cưỡi ngựa trắng đn em?

 

Bỗng giật mnh tiếng quạ ku quang quc

tn ph thủy vung o khoc chong đen mổ những vỏ cy kh điu tn k ức

kiếm tm mẩu Đng lụi bại no giữa uẩn ức tn thờ?

Mi chớ đến bn hng liễu tơ xanh non lơ thơ nỗi buồn em che khuất!

 

Chao cnh liệng trời xanh bt ngt

chim vui đa rt rt

hy hy gi cười cợt

hoa dại trắng, vng tươi

khe khẽ lắc đầu

 

Tắm giữa mơn man Xun ơi!

nhận một giọt lệ thầm-

Từ phiến đ nh ngọn cỏ non vy chn trời xanh ngắt

hay từ khe mắt bnh minh nhợt nhạt nỗi xt anh?

 

Nguyễn Hồng Nhung

(Paris 2011.04.10)