Rot-NHNhung

 

Rớt

 

Từ hnh tinh no rớt xuống vườn cy

chọn sắc trắng tung bay hoa cười rạng rỡ

ngỡ ngng ngắm người Thương

sao u sầu lu thế?

hay

em vịn gi quay trở lại trời ?

(NHN. 2011.04.05)