Tang-NHNhung

                                      TANG

 

 

 

Cây đời tiếp tục xanh bằng nước mắt,

 đứt cuốn phim dĩ văng tủi lưu vong.

 

 

Một lần mơ thiên đường vật chất,

một lần tin hạnh phúc thế gian.

 

 

Một lần dệt ảo giấc phù du hăm hở

một lần dạo nhân quần,

                               ngu ngơ không hiểu:

 

 

CUỘC SỐNG chính là CÁI CHẾT CHẬM

 

M̀NH ơi!

 

 

Tan màn sương h́nh hài, trở về đất

 

c̣n lại linh hồn ẩn giấc cây xanh

ẩn nước nguồn,

ẩn mặt trời thức dậy sau bóng xế,

 

ẩn biệt ly

 

             TA  rớt bóng TA!

 

 

Ôi ḿnh ơi!

 

dứt trọn ṿng quay,

                              xong một giấc NHÂN GIAN.

 

TANG.

 

                                                               Nguyễn Hồng Nhung

                                                                      (Bp. 2009.11.18)