TangLJesse-NHNhung

BALATON- OKTOBER

(To L. Jesse)

 

 

1.     LEAVING

 

you left me one nice radiant evening

at the dream streetcorner white flowers hang on the branch

in the trembling mist my eyes lost and groping

you left me amidst the bright welcoming sun

 

( Budapest.2010.11.07)

 

 

2.     ILLUSION

 

the moment beside me have you been deceitful

with the happy glance from your brown eyes

the tender space between us warmed by your smile

was I fooled when the heart was flooded with illusion

eternal joy never to be forsaken

 

Thanks!

Thanks!

 

Once cold icy misery met the bracing life breath

the gift you bestowed on me

an illusion of power to overcome unending days

 

Thanks!

( Budapest.2010.11.14)

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG

(Bản dịch tiếng Anh của Chn Phương)

 

 

1. TỪ BỎ

 

anh đ từ bỏ em trong một chiều nắng đẹp

gc phố chim bao hoa trắng đọng ngang cnh

rưng rưng mờ sương mắt giăng m lạc lối

anh đ từ bỏ em giữa nắng rạng mời cho.

 

(Budapest.2010.11.07)

 

 

2. ẢO TƯỞNG

 

anh đnh lừa pht bn em bằng tia mắt nu hạnh phc

anh đnh lừa khng gian m đềm bn nhau bằng hơi ấm nụ cười

anh đnh lừa tri tim lc truyền em ảo ảnh

vĩnh viễn niềm vui- khng tuột mất bao giờ.

 

cảm ơn!

cảm ơn!

 

một lần vực hơi thở đời vo gi băng đau khổ

anh đ tặng em

khả năng ảo vọng lấp ngy di

 

Cảm ơn!

 

(Budapest. 2010.11.14)

Nguyễn Hồng Nhung