THƠ NHUNG JULIUS -2016

1.    CHM

Cm lặng bơi trong lặng cm nức nở

gi tự hỏi đ lm g khiến nung lở mặt trời?

gi nng quẩn quanh linh hồn gi lạnh

khng xua nổi trăng đơn tri ra biển

trăng đ chm đy nước tự thuở no.

( NHN. 2016. jnius 23.)

 

2.    XA

 

Kẻ được chọn lun xuất hiện đng lc

nhẹ tnh đ tảng ta trao

ồ lạ nhỉ.... tại sao?

c g lạ đu

xa ranh giới giữa ta v Thượng Đế!

( NHN. 2016. junius. 24)

 

3.    TNH KHNG

Khng san sẻ

rằng cuộc đời- tnh KHNG duy nhất

chỉ lặng lẽ

TNH YU ti!

( NHN. 2016. jnius 26.)

 

4.    M

Ta sống st cho mnh hết sợ

m thế gian mnh mng thnh gi đồi thing.

( NHN. 2016. junius. 28)

 

5.    MY

Đừng khiến ti đắm chm trong cảm xc

lửa thin đường- hay địa ngục

như nhau!

 

Hy để ti lm đm my lặng lẽ

trắng lưng trời - giọt lệ xm

rưng rưng.....

( 2016. jlius. 21)

NGUYỄN HỒNG NHUNG