THƠ NHUNG SZEPTEMBER-2016

1.

PHƠ PHẤT

C linh hồn quỷ m

ước nhận lại xưa đi mắt trong lnh

c tm hồn thủy tinh vỡ vụn

khun mặt ai cứa nt những mảnh gai

C linh hồn c đơn cng cực

d trn ghế cha tể mun loi

giữa rắn rết chng gai cười man dại

nghi lễ- trng cổ giữ nổi ai?

 

Ta rơi rớt -giọt mưa trời cm lặng

bấu vu tn l xanh duy nhất dịu dng.

Thả bay đi lời buồn sao an ủi

vương m xoa vai phơ phất cười...

(Budapest. 2016. szeptember.05. NHN)

 

2.

MUỐN

Muốn bỏ đi thật xa

v tm trạng ny qu gần

v tm tư ny qu đẹp

v nỗi buồn ny qu đỗi hn hoan...

(Budapest mưa 2016. szeptember. 06. NHN)

 

3.

TNH YU

Một cht thở di của gi

một cht dịu dng my dừng bay

một cht hơi sương se se lạnh

một cht mủn tan đất vụn đen

in nụ cười mơ mng em đm nay

dịu, trong lnh, xa xămnhư thể thủy tinh

tan vo chm hoa em cắm

(Budapest. 2016. szeptember 8.)

 

4.

MI

Kht vọng chy

nhỏ xu vụt nhanh gt d trng chui xuống ct

kht vọng bay

loang lổ đẫm mưa trời gp gi trả my

mnh cứ nhắc lng thi đừng xao động

xa lắc m khơi thuyền mi mi tm bờ

( Budapest. 2016. szeptember 13.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG