THƠ NHUNG NOVEMBER- 2018

A képen a következ‘k lehetnek: 1 személy, mosolyog, fa, égbolt, növény, túra/szabadtéri, természet és víz

Người ta cứ tưởng Triết l phải học mới biết, đu hay rằng khi sống l ta đang dứt khot đứng về pha một triết l no đ chi phối cuộc đời ta. Thời gian sẽ cho ta biết nghĩa Triết học trong đoạn đường đời của ta l ci g, ở chỗ no...v sẽ biến thnh thơ...
...................
Những mảng tường đại bc bắn vỡ toang
kiu sa v chiến bại,
biến nhau thnh k ức tnh nhn.

Một lần, l bng sn trường lm nhn chứng
chọn con đường l tưởng nhn gian
ta đ tin nhau như tin vo lịch sử,
lịch sử dối lừa hay chỉ biết ước mơ?

Trn cỗ xe thắng cương ra trận mạc
Thần Chết đi gip mặt anh hng,
sẽ chỉ cn gặp nhau trong huyền thoại
bằng lng sao, đnh đổi cả thế gian?

Tuổi thanh xun rực lửa
vết đại bc xuyn thủng đầu hng
bn mộ ch,
thắp nn nhang từ tạ:
vĩnh viễn chỉ yu em, người thử lửa tri tim ti...

( 2018.11.15.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG