NGUYỄN HỒNG NHUNG

 

     THƠ MŮA THU

 

 

 

 

 

1.  ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

 

” Em”-  thầm thě, bơ vơ nương tựa.

”Anh” -  dịu dŕng, bất lực ngậm ngůi.

 đọng bęn „Nhau”-  lặng câm mắt ngước.

„Měnh” -  dạt bờ, sóng an ủi ngŕn năm.

                                  

 

  2.   ĐÓA HỒNG BĘN ĐƯỜNG

 

Bęn đường một đóa hồng thầm lặng

 góp lệ đęm cỏ đẫm hừng mai

rải cánh mỏng mong manh chân lữ khách

đường xưa mơ mẩn chạm cố nhân.

                                    

3.     CHỈ…

 

Chỉ hiểu nổi anh trong tận cůng đau khổ

ánh dương chói lňa, tňa tháp hoa sen

Chỉ hiểu anh trong vô hěnh sương khói

chữ dừng giới hạn mép vực sâu.

Hôn từng hơi thở vương thổ lộ

lá đẫm mưa đęm rői đăm đăm

quỳ sát chân trời lần tay hơi ấm

měnh ơi, ta gọi: sẽ chẳng phụ lňng nhau.

 

                                                  Nguyễn Hồng Nhung

                                          ( Budapest. 2012. oktober. 17)