Thơ tháng Chín

 

Thơ tháng Chín

 

1.    ĐÊM MIÊN MAN

Ḿnh cố xúc phạm nhau, thiên thần phạm tội
đạo đức thế gian kẻ vạch phấn mong manh.

Ḿnh cố cứng cỏi nhau- chuông thánh thần sụp đổ
cắn đứt vành môi, chữ ngọt ẩm ướt rơi.

Trăng lưỡi liềm xuyên nát vai run rẩy
vin hàng rào đức hạnh, lần tràng hạt buông nhau.

                                                                        Nguyễn Hồng Nhung
                                                                         ( Bp.2011.09.03)

 

2.      THOÁNG

 

Giăy-bỏng-ran… thiếu vắng

 xót xa chiều vạt trắng nắng nghiêng vai.

Tê-liệt-bại…yêu, yêu

 thấp thoáng Thu len chân Hè hấp hối.

Rát-giận-gào…lặng câm

 ch́m bóng trăng tên anh b́nh thản.

Úp-gục-chan…ngập lụt

thủy triều

hoang.

                                                     Nguyễn Hồng Nhung

                                                           ( Bp. 2011.09.15)