THỜI GIAN

Ḿnh đă cho nhau điều lớn nhất:

THỜI GIAN.

 An ủi ḿnh hay trao điều thầm kín,

thời gian là Anh, là Em

là kiêu hănh nhớ thương,

là mỗi sớm ban mai ngước nh́n trời

trong trẻo: ḿnh biết điều này mà,

 dấu yêu!

 

Ḿnh đă cho nhau điều lớn nhất:

ơi THỜI GIAN!

đừng vội khuất nẻo

thời gian…

                                                                             NGUYỄN HỒNG NHUNG

                                                                          ( Budapest. 2014. augusztus 18.)