THƯƠNG

 

 

THƯƠNG

 

Thế mà đă một năm…

             những tháng ngày…

                      thế kỷ…

 

DẤU YÊU!

 

Từ biệt tiếng thở dài đẫm sương chôn  ḷng đất

tulipan mở mắt sáng nay

rụt rè lay linh hồn giá lạnh

YÊU DẤU ƠI!

 

Khóm trúc viền  hồ xanh gieo  chân lững thững

chim nghiêng đầu,  thương  thủ thỉ lời vương

hoa mận trắng phủ tinh khôi trời đất

 phơn phớt đào phai khuất ánh mắt buồn-

  cỏ dịu dàng ngước làn mi mọng ướt

quyến luyến vô h́nh quấn quưt  nhớ mong

 

Mỗi lần xuân trở lại khoác tà xanh áo mới

tạ từ gió ngóng trông

                     xa tít… chân trời

                                                          ƠI THƯƠNG!

 

                                                                                Nguyễn Hồng Nhung

                                                                                 ( Budapest.2012.04.05)