WASS ALBERT

 

C LẼ

 

http://4.bp.blogspot.com/-GXPytxLTHuA/Uth4TC8zt0I/AAAAAAAAFE8/6nTHEmPhDWg/s1600/sur+mer+.JPG

 

C lẽ ta l một chữ ci trong cuốn sch.

C lẽ l một từ.

C lẽ l một tập thơ.

Ta khng biết.

 

Ta chỉ biết rằng

đấy l một cu v cng, v cng buồn b.

Ai sẽ đọc g từ ti

nếu đặt bt.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest. 2014. janur 17.)