Nguyễn Ngọc Tư

 

Nguyễn Ngọc Tư

Mai Ninh và Nam Dao giới thiệu

 

 

NguyenNgocTu

Nguyễn Ngọc Tư

 

 

Mai Ninh giới thiệu

Thương quá rau răm

 

Nam Dao giới thiệu

Cánh đồng bất tận

 

PHĐ giới thiệu

Những cây sầu trên đỉnh Puvan

Lớn lên từ những ngộ nhận

 

Miêng giới thiệu

KhoiTroiLongLay

Nước như nước mắt

Cảm giác trên dây

Khói trời lộng lẫy

 

Ông Cà Bi ở Trảng C̣

Đánh mất cô dâu

Chụp ảnh cưới

Biến mất ở Thư Viên

 

 

Phan Huy Đường giới thiệu ké : Đọc Cánh đồng bất tận