NTTaoMNNguoiDenMuon

THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

(trích tập thơ Nương Thân)

 

Người Đến Muộn

 

tôi là người đến muộn

chợ hoa chỉ c̣n một nhành mai

sao ông già không bán cho ai lại đứng đây đợi tôi

 

tôi là người đến muộn

tiệc bia đă tàn

sao chai rượu vẫn c̣n lặng lẽ chờ tôi

 

tôi là người đến muộn

ôi thành phố mặt tiền

sao có ai một ḿnh trong hẻm hun hút vắng

 

tôi là người đến muộn

mặt trời vừa khuất núi

chỉ vầng trăng chọn tôi làm người t́nh đầu tiên