NTTaoNDChia

CHIA

 

 

chia cho em một đời ti

một cay đắng

một niềm vui

một buồn

ti cn ci xc khng hồn

ci chai khng rượu ti cn vỏ chai

 

chia cho em một đời say

một cy si

với

một cy bồ đề

ti cn đu nữa đam m

trời chang chang nắng ti về ho kh

 

chia cho em một đời Thơ

một lnh đnh

một dại khờ

một ti

chỉ cn cỏ mọc bn trời

một bng hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...

 

1989