NTTaoNDChiemCam

CHIM CẢM

 

 

c lc ngn từ biệt tch

đam m trơ đ gan l

em mo ơi đừng đến nữa

sợ em dựng dậy tử thi

 

c lc trời ơi hồng xanh tm

khỏa thn chết đuối cứng tường đm

ta thấy ta thnh cy cọ

vẽ trong veo tơ lụa mặc cho em

 

c lc trn ngai vng nguy biến

lạnh người

nghe một tiếng

mo rn.

 

2.11.1991