NTTaoNDConSongHuyenThoai

CON SÔNG HUYỀN THOẠI

 

con sông ḿnh hạc xương mai

vàng son in bóng đền đài hoa khôi

đến đây tôi gửi bóng tôi

vớt lên th́ vỡ, tan rồi lại nguyên

 

con sông mướt cỏ tóc tiên

những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm

vầng trăng lơa thể ướt đầm

sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân

 

con sông đám cưới Huyền Trân

bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn

hèn chi thơm thảo nỗi buồn

niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ

 

con sông nửa thực nửa mơ

nửa mong Lư Bạch nửa chờ Khuất Nguyên...