NTTaoNDNuongThan

NƯƠNG THÂN

 

đêm cộng lại nợ nần

thấy ḿnh hóa kiến

cái chốn nương thân bạn bè thương mến

cao tít sáu tầng trời

 

ở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất

tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác!

tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đường

cầu thang bước chân người

khe khẽ trở về trời

đêm hôm khuya khoắt

 

quán mặt tiền thương tôi khi có khách

cho sẵn số “phôn”

anh bạn làm quan xa lâu năm

gọi điện thoại cầm tay từ ngă tư t́m ngơ

em tiếp thị thả xà bông qua cửa

con tôi đi học về xe đạp sáu tầng thang

 

ôi ngày tháng gian nan

tôi như kiến gặp mưa ḅ nhanh về tổ

ở trên cao biết ḿnh là con nợ

khi nước dưới đất nâu thương nhớ chảy lên trời!