NTTaoNDThoiGian2

THỜI GIAN 2

 

 

từng giọt thời gian ngưng thành mai vàng

tích tắc nhịp tim sao ta bàng hoàng

 

ôi xuân đă sang mà người chẳng tới

từng hạt thời gian gieo vàng mong đợi

 

mùa xuân mời cưới lấy ai đi cùng

ta đi một ḿnh thời gian mông lung

 

nay c̣n trẻ trung mai đà bạc tóc

từng giọt thời gian ứa tràn khóe mắt

 

thôi người đừng khóc rụng rơi bông vàng

buồn vui làm ngọc kết thành thời gian...

 

                                Nguyên đán Giáp Tuất