NTTaoNDTuHoa

TỰ HỌA

 

vẽ ti mực rượu giấy trời

nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

 

vẽ ti thơ viết nửa cu

nửa cu ma quỷ đm su gọi về

 

vẽ ti thấy đẹp l m

thấy ghen l sợ thấy qu l nh

 

vẽ ti lặng nhớ mưa xa

tiếu lm đời thực khc a chim bao

 

vẽ ti x dịch ba đo

bốn mươi chn k thấp cao chn mnh

 

vẽ ti con Lợn cầm tinh

con G cầm thng con Tnh cầm tay

 

vẽ ti mưa nắng bo gầy

thu đng xun hạ thng ngy nhớ qun...