DucTimThanhGiong-Niconian

Đúc tim Thánh Gióng

Posted on 12/08/2010 by Dr. Nikonian

 

“Lc Long Quân ly con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đ mt ln được mt trăm người con trai. Lc Long Quân bo Âu Cơ rng: “Ta là ḍng dơi Long Quân, nhà ngươi là ḍng dơi thn tiên, ăn lâu vi nhau không được; nay được trăm con th́ nhà người đem 50 đa lên núi, c̣n 50 đa ta đem xung b Nam Hi”

(Vit Nam S lược, Trn Trng Kim)

________________________________________________________

Hm rày có nhiu chuyn vui quanh v k nim 1000 năm Thăng Long. Trong đó, có chuyn đúc tim Thánh Gióng ca bà ch công ty ATS Nguyn th Thoa.

Ư kiến khen chê chát chúa cũng nhiu. My bác nhà báo b đâu cũng chê, h́nh như đă là c tt.

Tui tuy có máu ba trn bông đùa, nghe bà ch c̣n rt xuân sc này nói trên báo chí như sau, cũng thy xuôi xuôi:

Đc thánh Phù Đng Thiên Vương là mt trong T bt t, là biu tượng ca trí tu, dũng khí trường tn ca dân tc Vit, là h́nh tiêu biu cho tinh thn chng gic ngoi xâm, bo v đt nước. S tht là Đc Thánh Gióng  t nhân thoi đi sng tht trong lch s dân tc Vit Nam đă đi vào huyn s ca dân tc Vit. V́ thế, vic đúc tim tượng là th hin s tôn kính người anh hùng ca dân tc và hơn thế chúng tôi mong mun đc Thánh măi măi sng trong ḷng người dân đt Vit, s sng y biu hin trái tim ca Ngài ch không ch là biu tượng.

Trái tim Ngài s ta sáng, che ch cho người con đt Vit. Trái tim đó biu hin sc sng mănh lit ca Ngài đ người dân Vit hướng v, qua đó đ sng tt hơn, sng có ích cho xă hi, góp phn xây dng đt nước phn thnh.Vic đúc tim tượng là th hin tinh thn bt t ca Ngài t huyn s vào đi sng hin ti ca dân tc.

Blah, blah, blah… Qu là không t! Nht là cái tượng coi cũng dũng mănh ghê ch. Nó đp hơn cái tượng Phù Đng Thiên Vương ngă sáu Sài G̣n, thánh t binh chng thiết giáp hi đó là cái chc.

http://c.upanh.com/proxy/v2/0/694/bac6962c7de90ba22f04d70963cd497a.jpg

Thit t́nh tui thy chuyn này cũng hay hay. Đă gi là nim tin, tôn kính th́ min bàn. Nht là vic tâm linh, khen chê th phi đ đường là vic b́nh thường. Nhưng thi bui ḷng người ly tán, tôn vinh mt huyn s Vit (dù là không có tht) đ kết ni nhân tâm, tui thy hng ti chút nào.

Min sao làm cái tựơng coi cho đựơc, cho xng tm Đc Phù Đng Thiên Vương

Min sao tin đúc tượng không b xà xo như người ta đă làm vi tượng đài chiến thng Đin Biên Ph.

Min sao tin, dù là ca ci cá nhân, cung tiến đ đúc tượng là tin lương thin, tin sch, công sc tht s ca k thành tâm. Không phi tin ăn cp, tham nhũng, bóp nn m hôi nước mt người dân…

Min là phát tâm đúc tượng không đ mua danh, không quên nh́n xung muôn vn đng bào-con cháu Đc Thánh c̣n đang đói kh.

Li nghĩ ngi mà t hi rng: ti sao không đúc tượng Lc Long Quân, quc t nước Nam mà li đúc tượng Thánh Gióng? Chc mai mt cũng có doanh nghip khác cũng phát tâm, “chơi” tiếp mt qu tượng Quc T thit oách, cho con cháu hương khói th phng. Vy cũng hay, cũng là điu đi cát!

Ln thn t hi thêm rng: Đă đúc tim cho tượng Thánh Gióng, nay đúc ǵ cho tượng Ngài Lc Long Quân? Tim, gan, thn, năo, phèo, phi…?

Xin đng ra tôi bt kính nếu k hèn này mo mui đ xut: hăy đúc… chym cho tượng Quc T. Hay gi tt là đúc QUC CHYM.

Quc T ḿnh, hng biết nam tính dũng mănh đến c nào, mà xxx Quc Mu Âu Cơ mt phát, đ ra c bc trăm con. Nam tính hùng hu như sm như sét đến thế, phng dứơi gm tri này có k th hai? Có bc danh nhân, quc ph nào ca Tây ca Tàu nào cường tráng, khang kin hơn Ngài không? Nếu “cái y” ca Ngài x́u x́u n n, làm ǵ có 80 triu con dân Vit đu đen máu đ trên mnh đt ch S: hôm nay?

Không ly dương c thun Vit, siêu hng ca Ngài mà đúc, th́ đúc cái ǵ cho Tây Tàu nó n? Xin đng giăy ny lên mng tôi bt kính! Người  Hindu cũng đă tng đúc Linga, Yoni t chng vái ly ś sp, có ai chê bai cười ct đâu?

Vic thiết kế mu chng cũng chng khó khăn ǵ. Thi đó mc kh, c nh ch Minh Hnh thiết kế cho Ngài mt cái kh thit thi trang ri cy bác Phm Văn Hng gn thêm con chym tht oách, vén cái kh qua mt bên là n. Hay cho cái kh bay pht phơ cho nó dynamic cũng được.

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:DjJOU84RncsSuM:http://www.infobase.ca/vt/wp-content/uploads/2009/04/hungvuong.jpg&t=1Nếu các đi gia Vit chê ư tưởng này tc tĩu mà không tài tr, đă có hăng Pfizer, nhà sn xut Viagra. Cơ hi marketing bng vàng, sc my nó b qua.

Điu cui cùng, phi chn hướng đt tượng Quc T sao cho dương c dũng mănh ca Ngài ch thng v hướng Bc. Phi show hàng vy đ cho my thng lang băm chuyên bán thuc tráng dưong đu kiu Tam tinh hi cu b thn hoàn, sng tê tay gu… lè lữơi xanh mt, hết dám cy đông chy qua đây la gt ăn hiếp cứơp bóc dân ḿnh. Dùng dương c thn su ca Ngài “ym x́ bùa” đám cy đông cướp đt cướp bin, cho nó lăn ra bt lc tiêm la mi bơ ghét.

Li đc được câu này trong Vit Nam S lược ca S thn Trn Trng Kim:

” Gc tích truyn này có l là t Lc Long Quân v sau, nước Xích Qu chia ra nhng nước gi là Bách Vit. Bi vy ngày nay đt H Qung (tnh H Nam, tnh Qung Đông và tnh Qung Tây) c̣n xưng là đt Bách Vit. Đy cũng là mt điu nói phng, ch không có ly ǵ làm đích xác được”

Vâng, “đy cũng là điu nói phng”, hay nói theo ngôn ng thi thượng là điu chưa bao gi có tht. Vn biết thế, Thánh Gióng, Lc Long Quân, M Âu Cơ,… ch là huyn s (myth) rt xa xăm t thu Vit Thường, trong nhng ngày đu khai quc. Nhưng huyn s đó đă ăn vào máu tht, vào tim óc muôn con dân Vit t bao gi không biết. Càng ngm càng thy nghĩa lư sâu xa ca t tiên ḿnh. Nh tích cũ đ cùng ghi tâm khc ct n d bc trăm trng n trăm con, cùng mt khí cha huyết m mà thành.  Nh hai ch đng bào mà bt him khích, quên thù hn. Nh nghĩa anh em mà đm ngc ăn năn v bao cuc tương tàn đau đn nht trn gian đă xy ra trên mnh đt này.

Được vy, cuc đúc chym Quc T há chng mang ư nghĩa sâu xa lm ru?

Mượn tích cũ, ôn c đ tri tân. Nghe không lt tai th́ b, đng trách tôi đem quc s ra cười ct. Thế th́ oan tôi lm, thưa các bn.

Thành tâm kính cáo.