SangTaoTable

Phạm Trọng Luật giới thiệu

Văn chương của nhóm Sáng Tạo

 

 

Tạp chí Sáng Tạo ra đời vào những năm 56, 57, đánh dấu bước tiến văn chương mới mẻ mà theo Mai Thảo là «văn học nghệ thuật mặc nhiên  không thể c̣n là tả chân Nguyễn Công Hoan,  lăng mạn lối Thanh Châu,  những khái niệm Xuân Thu, những luận đề Tự Lực». Sau 31 số, Sáng Tạo đ́nh bản, rồi tục bản. Mai Thảo viết như sau cho số 1, bộ mới: «Một số thí nghiệm táo bạo, sự có mặt rực rỡ của lớp người viết trẻ, những bước trở lui cần thiết thể hiện trong việc quy định lại một số vấn đề văn học chính yếu, thái độ hướng dẫn mở đường cho những tài năng mới đến từ đám đông hay tự thành trong cô đơn, sự chấp nhận những ư tưởng khác biệt cùng lên tiếng trong không khí bằng hữu và tinh thần độc lập của diễn đàn này, cố gắng đạt tới tinh lọc nghệ thuật diễn tả qua phần sáng tác, những đặc tính đó đă tạo nên sắc thái độc đáo, đúc kết thành truyền thống  nghệ thuật của Sáng Tạo. Nhưng chúng tôi thành thực nhận rằng chúng tôi chưa làm được ǵ»...

Hầu hết những cây bút nhóm Sáng Tạo đă thành người thiên cổ và lớp trẻ hôm nay ít người lưu tâm đến họ hoặc không biết họ là ai. Trong tinh thần ngưỡng vọng những cây bút một thời khai mở t́m đường, ngoài những tác giả được biết đến nhiều như Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Vũ Khắc Khoan… chúng tôi xin lần lượt giới thiệu, trước hết những ng̣i bút ít người biết đến.

Phạm Trọng Luật

 

 

Bức tranh, Song Linh

Cũng đành, Dương Nghiễm Mậu

Giấc ngủ, Duy Thanh

Tiếng động dưới cỏ, Phạm Nguyên Vũ

Ngày đốn cây vũ sữa, Dương Nghiễm Mậu

Triết học  của Kant (1), Nguyên Sa

Triết học  của Kant (2), Nguyên Sa

Vấn đề triết học  cơ bản, Nguyên Sa

Ngôn ngữ mới trong hội họa, thảo luận

Hội họa cổ điển, Thái Tuấn

Một khía cạnh tâm sự của Ôn Như Hầu, Vũ Khắc Khoan

Con đường triết học, Nguyên Sa

Hội hoạ sẽ đi về đâu, Thái Tuấn

Nhận xét về hội hoạ trừu tượng, Thái Tuấn

Thái độ cần thiết khi xem tranh, Thái Tuấn

Văn chương và siêu h́nh học, Hoàng Thái Linh