Thơ Bát lục

 

 

thơ-bát-lục về hắn

 

(gửi L.gđ)

 

*

gă đă không thương nhân ngành-xác-chữ

hay thầu-lái-chén-đọi xưa

hoặc chân dán tem-chứng-từ-nhập-thế

*

đời hẳn bán ḿnh cực dễ?

chữ sinh ra cho làm đỉ là xong

cứ tận thu miền-ṭng-bộng

*

gă đă không phường-cho-thuê-kèn-trống

nghề chuyên hát-vống-lượm-tiền

ngày phùng mang đêm trợn mắt thổi lên

*

đời hẳn mua danh-phương-tiện?

chữ khác chi nuôi-vàng-vện cho thuần

ngay trẻ nít có khi cần dọn dẹp

*

gă không cần ḷ mặt mẹt

đă có quá nhiều anh kiệt oai nghi

lội nước đường đi thế kỷ

*

đời hẳn muốn treo mặt mày lên nghía?

đóng đinh chỉ mấy xu quèn

con động vật: tự nhiên thành quư hiếm

*

gă không phải cần hổ thẹn

văng tục nói thô: cái-bẹn-con-cờ

đời sạch? th́ ra toàn thỏ…

 

 

(16/5/2017)

Trần Hạ Tháp