BaiThoThang12TMTu

BÀI THƠ THÁNG 12

 

Tôi ở đâu mà tôi tới đây

Ngày xưa ai đứng ở nơi này

Giọt mưa trời khóc ngàn năm trước

Sao c̣n ướt trên lưng bàn tay

 

Tôi ra đời đă được bao lâu

Sao trái tim tôi nếp gấp nhầu

Mặt đất tôi đi bao ngàn dặm

Sao vẫn chông chênh những bước đầu

 

Tôi kết tinh từ mảnh vân hà

Từ báo cọp xưa hay đóa hoa

Bụi phấn tôi mang trên thân thể

Từ tảng đá nào đă vỡ ra

 

Tôi yêu người yêu thật là xa

T́nh trong tiền kiếp t́nh không già

Gịng sông trăng chẩy vào trái đất

Chẩy lâu rồi hay mới đêm qua

tháng 12