Trần mộng Tú

 

BÁNH M̀ TRỨNG

 

Buổi sáng tôi hay

ăn bánh ḿ trứng

tôi nướng bánh ḿ

trong chiếc ḷ nhỏ

bánh có mùi thơm

ngọt ngào đất ấm

 

 

cho dầu vào chảo

đập một quả trứng

đập nhè nhẹ thôi

bắt đầu ḷng đỏ

trông giống mặt trăng

chảo nóng hơn lên

trăng thành mặt trời

 

 

Tôi xúc trứng ra

xúc rất nhè nhẹ

đặt trên bánh ḿ

 

 

tôi đặt mặt trời

đặt luôn mặt trăng

đặt rất nhè nhẹ

lên trên mặt đất

mặt đất thơm lừng

 

 

 tôi thong thả ăn

đất trời vào bụng

thấy tôi thơm lừng

 

 

nếu tôi khép mắt

trong buổi sáng nay

sẽ tràn nhật nguyệt

trong tấm thân này.

 

 

tmt

3-28-2018