Biển Đảo Hận Ca

 

Ai cũng nói xưa Tầu đô hộ

1000 năm ta có mất nước đâu

100 năm Tây trên đất Việt

Nước vẫn c̣n nguyên đâu có mất mảnh nào

 

 

Ta không mất v́ ḷng dân về một mối

Một mối từ vua quan cho đến thứ dân

Ngậm đắng nuốt hờn nhưng trái tim vẫn hừng hực cháy

Vẫn cùng chung chí hướng giữ vững nước non nhà

Cả một nước từ trên xuống dưới

Khư khư ôm trong ḷng từng mảnh đất cha ông

Ngoại bang đô hộ, dân lành khốn khổ

Một mảnh sông con vẫn chẩy trong ḷng

 

 

Ta không mất v́ không chia không bán

Người lănh đạo dân không giấu mặt cúi đầu

Đảo với đất không phải của riêng cho một số người có quyền định đoạt

Như món đồ riêng trong túi lấy cho đi

 

 

Hoàng Sa hận Trường Sa ôm mặt khóc

Nước mắt này mặn như giọt biển kia

Những con tầu Việt Nam chưa ra khơi đă đắm

Những ngư dân chết đuối ngay trên bờ

 

 

Mỗi quốc gia có riêng bầu trời gọi là không phận

Dưới bầu trời hải phận có lằn ranh

Không phải v́ kẻ nào có sức mạnh có quyền xóa biển

Kẻ yếu chỉ biết đứng nh́n và thế giới lặng thinh

 

 

Hăy trả lại Hoàng Sa

Hăy trả lại Trường Sa

Đảo của biển Việt phải thuộc về nước Việt

 

Nếu ta không giành lại đảo hôm nay

Nếu ta không giành lại đất hôm nay

Nếu ta không giành lại biển hôm nay

 

Ngày mai ta sẽ mất cả bầu trời.

 

Trần Mộng Tú

Ngày 15 Tháng 5 năm 2014