BienTranMongTu

BIỂN

 

 

Mặt trời rt

mặt trời rt xuống

Anh ơi!

hết mặt trời rồi

biển uống đầy bụng lửa

 

Một tay nu vo anh

một tay cầm đi dp

hai bn chn trần

dẫm su trong ct

em h miệng uống từng ngụm gi

p mặt vo ngực anh

biển trn hơi thở

 

Gi

gi thổi

anh m em chặt qu

tiếng sng vỡ o

giữa hai lồng ngực

 

 

Mnh đi

mnh đi bn nhau

thong thả đi bn nhau

 

ng khng anh

 

Biển hnh như mới c sng nay

nước trong như mắt

Ct hnh như mới c trưa nay

hạt mềm như da thịt

Sng hnh như mới c chiều nay

ngọn cong như cồn ngực

 

Cả vũ trụ

hnh như vừa được dựng

v anh

v em

vừa mới được lm người

Mnh đi

mnh đi bn nhau

thong thả đi bn nhau

 

Gọi mặt trời

trở lại