CaMotDongSongTMTu

CẢ MỘT DNG SNG ỨNG LẠI CHỜ

 

 

 

 

Ti xa người nắng buồn trn vai

Mi ti mi thuốc cn thơm hơi

Người xa ti một dng sng trắng

Dẫy ni bn kia c ngậm ngi

 

Ti xa người hng cy bng khung

Nước dng chiều xuống nhớ mun trng

Người xa ti c ra đứng ngng

Một cnh chim bay ở cuối rừng

 

 

Ti xa người như xa ma xun

Ngực ti cn đọng cht hương trầm

Mảnh trời trong mắt cn xanh biếc

Người đ mơ hồ như vọng m

 

Ti xa người như xa cơn mưa

Tc ti cn ướt đến by giờ

Nhớ ti người c chm điếu thuốc

Nhớ ti người c đi trong mưa

 

Ti xa người như xa qu hương

Những dấu thn yu mất cuối đường

Người nhặt hộ ti hoa dĩ vng

Lau gim dng lệ ở vết thương

 

Người xa ti gi cũng lặng thinh

Ti rung nỗi nhớ ở quanh mnh

Người như suối chẩy qua rừng vắng

Cả một dng sng đứng lại chờ

 

9/93