Hnh-Người mẹ trẻ chở con ra chợ

 

Trần Mộng T

 

Chở Con Ra Chợ

 

Trn chiếc xe đạp ny

Mẹ chở con ra chợ

Con nằm giữa chậu nhựa

Hai đầu hai sọt rau

Tc mẹ cn xanh mu

M con thơm mi sữa

 

Chốc nữa khi tới chợ

Mẹ mang rau ra mời

Bn mua người qua lại

Ci nhn con mỉm cười

 

Mẹ xếp từng mớ rau

Như xếp đời lam lũ

Đem con by ở giữa

Con như cọng rau non

 

Mỗi ngy một phin chợ

Con dần dần lớn ln

Bn mua con lm quen

Mẹ hiểu đời hơn thiệt

 

Con mỗi ngy khn lớn

Mẹ một ngy một gi

Gc chợ đời lem luốc

Mẹ lầm lũi vượt qua

 

 

 

Rổ rau rồi cũng hết

Con rồi xa tầm tay

Chiếc xe đời mn bnh

Con c nhớ vng quay.

 

 

tmt Ngy của Mẹ 5/14/2017